BSCKII. Đinh Thị Lan Oanh

  • 2019/01/17 07:44

Chức danh: Phó Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKII

Quá trình công tác:

    Bác sĩ từng có kinh nghiệm 10 năm công tác tại Bệnh viện Bãi Cháy và 7 năm giữ cương vị Phó     Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

    Là cán bộ lãnh đạo trẻ, nhiệt huyết và có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của y tế Quảng Ninh.

Khen thưởng: