Bệnh viện Bãi Cháy công bố kết quả thẩm định hồ sơ tuyển dụng HĐLĐ năm 2019

  • 2019/10/09 09:11

Căn cứ vào Thông báo số 778/TB-BVBC ngày 23/8/2019 về Tuyển dụng HĐLĐ năm 2019, Bệnh viện Bãi Cháy công bố Kết quả thẩm định hồ sơ dự tuyển như sau:


Thời gian đăng tải thông tin trong 07 ngày kể từ ngày 9/10/2019 đến hết ngày 15/10/2019.

Thời gian hướng dẫn ôn tập cho các thí sinh dự tuyển vào hồi 9h00' ngày 18/10/2019 (thứ 6)