Bệnh viện Bãi Cháy tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

  • 2019/08/23 10:56

Ngày 23/8, Bệnh viện Bãi Cháy ban hành Thông báo số 778/TB-BVBC về nhu cầu tuyển dụng nhân lực Hợp đồng lao động cho 16 vị trí việc làm, cụ thể như sau: