HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN DẠNG CƠ THỂ (F45)

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN DẠNG CƠ THỂ (F45)

 •   23/06/2016 10:38:48 AM
 •   Đã xem: 567

I. Khái niệm
II. Chẩn đoán
III. Các thể lâm sàng
III. Cận lâm sàng
IV. Điều trị

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN PHÂN LY (F44)

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN PHÂN LY (F44)

 •   23/06/2016 10:38:09 AM
 •   Đã xem: 105

I. Khái niệm
II. Hướng dẫn chẩn đoán
II. Cận lâm sàng
III. Điều trị

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN SỰ THÍCH ỨNG

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN SỰ THÍCH ỨNG

 •   23/06/2016 10:37:26 AM
 •   Đã xem: 165

I. Khái niệm
II. Chẩn đoán
III. Cận lâm sàng
IV. Điều trị

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN STRESS SAU SANG CHẤN (PTSD – F43.1)

 •   23/06/2016 10:36:45 AM
 •   Đã xem: 173

I. Khái niệm
II. Chẩn đoán
III. Cận lâm sàng
IV. Điều trị

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ PHẢN ỨNG STRESS CẤP (F43.0)

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ PHẢN ỨNG STRESS CẤP (F43.0)

 •   23/06/2016 10:35:47 AM
 •   Đã xem: 259

I. Khái niệm
II. Chẩn đoán
II. Cận lâm sàng
III. Điều trị:

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN ÁM ẢNH NGHI THỨC (OCD - F42)

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN ÁM ẢNH NGHI THỨC (OCD - F42)

 •   23/06/2016 10:35:04 AM
 •   Đã xem: 190

I. Khái niệm
II. Chẩn đoán
III. Cận lâm sàng
IV. Điều trị

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN HỖN HỢP LO ÂU TRẦM CẢM (F41.2)

 •   23/06/2016 10:34:15 AM
 •   Đã xem: 488

I. Khái niệm
II. Chẩn đoán
III. Cận lâm sàng
IV. Điều trị

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LO ÂU LAN TỎA (F41.1)

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LO ÂU LAN TỎA (F41.1)

 •   23/06/2016 10:33:26 AM
 •   Đã xem: 304

I. Khái niệm
II. Chẩn đoán
III. Cận lâm sàng
IV. Điều trị

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN HOẢNG SỢ (F41.0)

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN HOẢNG SỢ (F41.0)

 •   23/06/2016 10:31:47 AM
 •   Đã xem: 100

I. Chẩn đoán
II. Cận lâm sàng
III. Điều trị

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC RỐI LOẠN LO ÂU ÁM ẢNH SỢ (F40)

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC RỐI LOẠN LO ÂU ÁM ẢNH SỢ (F40)

 •   23/06/2016 10:30:23 AM
 •   Đã xem: 144

I. Chẩn đoán
II. Cận lâm sàng
III. Điều trị

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TRẦM CẢM TÁI DIỄN (F33)

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TRẦM CẢM TÁI DIỄN (F33)

 •   23/06/2016 10:29:18 AM
 •   Đã xem: 261

I. Khái niệm
II. Chẩn đoán:
III. Cận lâm sàng
IV. Điều trị

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CẢM XÚC LƯỠNG CỰC (F31)

 •   23/06/2016 10:26:23 AM
 •   Đã xem: 425

I. Đặc điểm chung của bệnh:
II. Tiêu chuẩn chẩn đoán:
III. Cận lâm sàng
IV. Nguyên tắc điều trị:
V. Điều trị cụ thể:

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ GIAI ĐOẠN TRẦM CẢM (F32)

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ GIAI ĐOẠN TRẦM CẢM (F32)

 •   23/06/2016 10:23:16 AM
 •   Đã xem: 322

I. Lâm sàng:
II. Tiêu chuẩn chẩn đoán
III. Nguyên tắc điều trị:
IV. Điều trị cụ thể:

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ GIAI ĐOẠN HƯNG CẢM (F30)

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ GIAI ĐOẠN HƯNG CẢM (F30)

 •   23/06/2016 10:22:25 AM
 •   Đã xem: 328

I. Đặc điểm chung của bệnh:
II. Chẩn đoán
III. Cận lâm sàng
IV. Nguyên tắc điều trị:
V. Điều trị cụ thể:

logo bv copy

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC RỐI LOẠN PHÂN LIỆT CẢM XÚC (F25)

 •   23/06/2016 10:21:00 AM
 •   Đã xem: 198

I. Đặc điểm lâm sàng
II. Chẩn đoán
III. Các thể bệnh:
IV. Cận lâm sàng
V. Nguyên tắc điều trị

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LOẠN THẦN CẤP VÀ NHẤT THỜI (F23)

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LOẠN THẦN CẤP VÀ NHẤT THỜI (F23)

 •   23/06/2016 10:20:53 AM
 •   Đã xem: 156

I. Khái niệm:
II. Chẩn đoán xác định:
III. Cận lâm sàng
IV. Điều trị:

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT (F20)

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT (F20)

 •   23/06/2016 10:20:06 AM
 •   Đã xem: 620

I. Đặc điểm chung:
II. Lâm sàng theo bảng phân loại quốc tế lần thứ 10 (ICD-10)
III. Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh TTPL:
IV. Các thể lâm sàng của bệnh TTPL (theo ICD-10)
V. Cận lâm sàng
VI. Nguyên tắc điều trị:
VII. Điều trị cụ thể:
VIII. Tiên lượng

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN GAME

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN GAME

 •   23/06/2016 10:19:02 AM
 •   Đã xem: 88

I. Đặc điểm chung:
II. Triệu chứng
III. Điều trị

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC RỐI LOẠN TÂM THẦN DO SỬ DỤNG CẦN SA

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC RỐI LOẠN TÂM THẦN DO SỬ DỤNG CẦN SA

 •   23/06/2016 10:18:01 AM
 •   Đã xem: 82

I. Khái niệm
II. Đặc điểm lâm sàng
III. Cận lâm sàng
IV. Điều trị


Các tin khác

Bạn có thích thư viện phác đồ hiện tại?

Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây