HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ CÁC RỐI LOẠN HÀNH VI Ở TRẺ EM

HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ CÁC RỐI LOẠN HÀNH VI Ở TRẺ EM

 •   22/06/2016 11:44:47 PM
 •   Đã xem: 164

I. Định nghĩa:
II. Tiêu chuẩn chẩn đoán:
III. Cận lâm sàng
IV. Điều trị
V. Quản lý rối loạn hành vi:
VI. Phục hồi rối loạn hành vi:

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TĂNG ĐỘNG GIẢM CHÚ Ý (ADHD – F90)

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TĂNG ĐỘNG GIẢM CHÚ Ý (ADHD – F90)

 •   22/06/2016 11:44:09 PM
 •   Đã xem: 251

I. Khái niệm
II. Chẩn đoán xác định
III. Cận lâm sàng
IV. Điều trị

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ CAN THIỆP RỐI LOẠN TỰ KỶ

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ CAN THIỆP RỐI LOẠN TỰ KỶ

 •   22/06/2016 11:43:30 PM
 •   Đã xem: 119

I. Khái niệm
II. Lâm sàng
III. Chẩn đoán
IV. Cận lâm sàng
V. Điều trị
VI. Phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ:

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CHẬM PHÁT TRIỂN TÂM THẦN (F70-F79)

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CHẬM PHÁT TRIỂN TÂM THẦN (F70-F79)

 •   22/06/2016 11:42:34 PM
 •   Đã xem: 221

I. Khái niệm
II. Phân loại
III. Chẩn đoán
IV. Cận lâm sàng
V. Điều trị

HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ CÁC RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ HÀNH VI KẾT HỢP VỚI THỜI KỲ SINH ĐẺ (F53)

HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ CÁC RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ HÀNH VI KẾT HỢP VỚI THỜI KỲ SINH ĐẺ (F53)

 •   22/06/2016 11:41:54 PM
 •   Đã xem: 92

I. Triệu chứng:
II. Cận lâm sàng
III. Kế hoạch chăm sóc và điều trị

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC RỐI LOẠN GIẤC NGỦ KHÔNG THỰC TỔN (F51)

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC RỐI LOẠN GIẤC NGỦ KHÔNG THỰC TỔN (F51)

 •   22/06/2016 11:41:17 PM
 •   Đã xem: 167

I. Khái niệm
II. Chẩn đoán
III. Cận lâm sàng
IV. Điều trị

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN TÂM CĂN (F48)

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN TÂM CĂN (F48)

 •   22/06/2016 11:40:13 PM
 •   Đã xem: 155

I. Khái niệm:
II. Đặc điểm:
III. Nguyên tắc chỉ đạo chẩn đoán:
IV. Các thể lâm sàng:
V. Cận lâm sàng
VI. Điều trị:

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN DẠNG CƠ THỂ (F45)

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN DẠNG CƠ THỂ (F45)

 •   22/06/2016 11:38:48 PM
 •   Đã xem: 566

I. Khái niệm
II. Chẩn đoán
III. Các thể lâm sàng
III. Cận lâm sàng
IV. Điều trị

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN PHÂN LY (F44)

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN PHÂN LY (F44)

 •   22/06/2016 11:38:09 PM
 •   Đã xem: 104

I. Khái niệm
II. Hướng dẫn chẩn đoán
II. Cận lâm sàng
III. Điều trị

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN SỰ THÍCH ỨNG

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN SỰ THÍCH ỨNG

 •   22/06/2016 11:37:26 PM
 •   Đã xem: 165

I. Khái niệm
II. Chẩn đoán
III. Cận lâm sàng
IV. Điều trị

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN STRESS SAU SANG CHẤN (PTSD – F43.1)

 •   22/06/2016 11:36:45 PM
 •   Đã xem: 170

I. Khái niệm
II. Chẩn đoán
III. Cận lâm sàng
IV. Điều trị

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ PHẢN ỨNG STRESS CẤP (F43.0)

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ PHẢN ỨNG STRESS CẤP (F43.0)

 •   22/06/2016 11:35:47 PM
 •   Đã xem: 258

I. Khái niệm
II. Chẩn đoán
II. Cận lâm sàng
III. Điều trị:

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN ÁM ẢNH NGHI THỨC (OCD - F42)

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN ÁM ẢNH NGHI THỨC (OCD - F42)

 •   22/06/2016 11:35:04 PM
 •   Đã xem: 190

I. Khái niệm
II. Chẩn đoán
III. Cận lâm sàng
IV. Điều trị

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN HỖN HỢP LO ÂU TRẦM CẢM (F41.2)

 •   22/06/2016 11:34:15 PM
 •   Đã xem: 487

I. Khái niệm
II. Chẩn đoán
III. Cận lâm sàng
IV. Điều trị

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LO ÂU LAN TỎA (F41.1)

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LO ÂU LAN TỎA (F41.1)

 •   22/06/2016 11:33:26 PM
 •   Đã xem: 303

I. Khái niệm
II. Chẩn đoán
III. Cận lâm sàng
IV. Điều trị

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN HOẢNG SỢ (F41.0)

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN HOẢNG SỢ (F41.0)

 •   22/06/2016 11:31:47 PM
 •   Đã xem: 100

I. Chẩn đoán
II. Cận lâm sàng
III. Điều trị

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC RỐI LOẠN LO ÂU ÁM ẢNH SỢ (F40)

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC RỐI LOẠN LO ÂU ÁM ẢNH SỢ (F40)

 •   22/06/2016 11:30:23 PM
 •   Đã xem: 143

I. Chẩn đoán
II. Cận lâm sàng
III. Điều trị

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TRẦM CẢM TÁI DIỄN (F33)

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TRẦM CẢM TÁI DIỄN (F33)

 •   22/06/2016 11:29:18 PM
 •   Đã xem: 260

I. Khái niệm
II. Chẩn đoán:
III. Cận lâm sàng
IV. Điều trị

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CẢM XÚC LƯỠNG CỰC (F31)

 •   22/06/2016 11:26:23 PM
 •   Đã xem: 424

I. Đặc điểm chung của bệnh:
II. Tiêu chuẩn chẩn đoán:
III. Cận lâm sàng
IV. Nguyên tắc điều trị:
V. Điều trị cụ thể:


Các tin khác

Bạn có thích thư viện phác đồ hiện tại?

Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây