Ths.BS.Trần Thanh Luận

  • 2021/06/28 09:11

Thạc sĩ - Bác sĩ Trần Thanh Luận

Chức danh: Phó Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy