post title

Thông báo kết quả trúng tuyển hợp đồng lao động năm 2024 tại Bệnh viện Bãi Cháy

  • 2024/06/11 04:06

Thông báo kết quả trúng tuyển hợp đồng lao động năm 2024 tại Bệnh viện Bãi Cháy

Xem tiếp
post title

kết quả thi tuyển hợp đồng lao động năm 2024 tại Bệnh viện Bãi Cháy

  • 2024/06/06 07:01

Thông báo kết quả thi tuyển hợp đồng lao động năm 2024 tại Bệnh viện Bãi Cháy

Xem tiếp
post title

Thông báo 852 về Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển HĐLĐ năm 2024

  • 2024/05/27 08:32

Thông báo 852 về Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển HĐLĐ năm 2024

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động đợt 1 năm 2024

  • 2024/04/17 02:07

Bệnh viện Bãi Cháy tuyển dụng hợp đồng lao động đợt 1 năm 2024

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy tuyển dụng tiến sĩ, bác sĩ CKII theo Nghị quyết số 28 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh

  • 2024/04/03 08:17

Thực hiện Công văn số 988/SYT-VP ngày 11/3/2024 của Sở Y tế Quảng Ninh về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Bệnh viện Bãi Cháy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh Quy định chính sách thu hút bác sỹ về làm việc tại một số đơn vị thuộc tỉnh Quảng Ninh, đến năm 2025. Nhằm kịp thời bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao tại các chuyên khoa sâu, cần thiết theo yêu cầu phát triển của Bệnh viện, từ đó dần nâng cao công tác khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy phê duyệt kết quả kỳ thi hợp đồng lao động năm 2023

  • 2023/09/15 00:49

Bệnh viện Bãi Cháy phê duyệt kết quả kỳ thi hợp đồng lao động năm 2023 với 44 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo kế hoạch tuyển dụng ( có danh sách kèm theo)

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo số 1297/TB-BVBC kết quả kỳ thi tuyển hợp đồng lao động năm 2023

  • 2023/09/11 11:53

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo số 1297/TB-BVBC kết quả kỳ thi tuyển hợp đồng lao động năm 2023

Xem tiếp
post title

Nội quy, thông báo và đề cương dành cho thí sinh tham gia kỳ thi tuyển hợp đồng lao động năm 2023

  • 2023/08/25 06:35

Nội quy, thông báo và đề cương dành cho thí sinh tham gia kỳ thi tuyển hợp đồng lao động năm 2023

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo Kết quả trúng tuyến Kỳ thi tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2022

  • 2022/05/21 11:06

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo Kết quả trúng tuyến Kỳ thi tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2022.

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy: Thông báo kết quả thi tuyển Hợp đồng lao động năm 2022

  • 2022/05/17 07:57

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 547/TB-BVBC thông báo Kết quả thi tuyển Hợp đồng Lao động năm 2022.

Xem tiếp