Công tác y tế phục vụ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2019

  • 2019/08/30 11:19

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành Kế hoạch 980/KH-BVBC về triển khai Công tác y tế phục vụ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2019 như sau: