post title

Chăm lo cho người lao động tại Bệnh viện Bãi Cháy

  • 2019/05/14 02:21

Trong những năm qua, Công đoàn Bệnh viện Bãi Cháy đã luôn thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trong bệnh viện yên tâm công tác.

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy - Triển khai nhiều dịch vụ y tế chất lượng cao

  • 2019/05/14 02:16

Với sự hỗ trợ đầu tư của tỉnh từ dự án xây dựng bệnh viện thông minh, Bệnh viện Bãi Cháy vừa được đầu tư một loạt trang thiết bị phẫu thuật tiên tiến, cơ bản hoàn thiện phần cứng của phòng mổ thông minh.

Xem tiếp