post title

Khám chữa bệnh bằng Thẻ BHYT tại Bệnh viện Bãi Cháy

  • 2019/10/10 04:08

Bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, liên quan đến quyền lợi, sức khỏe, bảo đảm an toàn và chất lượng cuộc sống của người tham gia, góp phần thực hiện công bằng xã hội.

Xem tiếp