Năm 2023, với chủ đề “Thân Thiện – Chuẩn Mực – Chất Lượng – Hiệu Quả”. Dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng bộ, Ban giám đốc, cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Bãi Cháy đã phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn vướng mắc, không ngừng đổi mới sáng tạo trong mọi hoạt động, tiếp tục ứng dụng các kỹ thuật y khoa tiên tiến nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị bệnh và chăm sóc người bệnh. Góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Minh Khương