Trong suốt hơn 30 năm cống hiến cho ngành Y, ở bất kỳ vị trí nào, Thầy thuốc Nhân dân Lê Ngọc Dũng - Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy vẫn luôn hội tụ đầy đủ phẩm chất của một người đa tài, tận tâm, tận lực cống hiến vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.Minh Khương