Việt Nam là điểm sáng trên bản đồ phòng, chống HIV/AIDS của thế giới

  • 2023/12/01 07:50

HIV không chỉ là một bệnh truyền nhiễm mà còn là vấn đề y tế công cộng của mỗi quốc gia và toàn cầu. Năm 2023 đánh dấu mốc tròn 40 năm thế giới tìm ra virus HIV. Việt Nam đã trải qua 33 năm ứng phó với đại dịch HIV với gần 250.000 người nhiễm HIV. Trong suốt hành trình này, Đảng, Chính quyền các cấp, sự tham gia của các cơ quan liên quan, sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, các mô hình, sáng kiến của cộng đồng đã giúp Việt Nam kiểm soát tốt dịch bệnh. Hiện, Việt Nam là điểm sáng trên bản đồ phòng, chống HIV/AIDS của thế giới.Theo TTXVN