Ngày An toàn thực phẩm thế giới 07/6

  • 2024/06/07 07:48

An toàn thực phẩm cứu sống sinh mạng. Mỗi năm đều có 600 triệu người mắc bệnh bởi gần 200 loại tác nhân gây bệnh khác nhau, với 420.000 chính là số người tử vong bởi chính những căn bệnh thực phẩm mà chúng ta có thể phòng ngừa!

Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới, diễn ra vào ngày 07 tháng 06 hàng năm, là dịp quan trọng nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ và đảm bảo an toàn thực phẩm trên khắp thế giới. Đây không chỉ là cơ hội để cùng nhau nhớ lại những thách thức mà ngành thực phẩm đang đối mặt mà còn là dịp để cộng đồng toàn cầu hợp tác nhằm xây dựng một hệ thống thực phẩm an toàn, lành mạnh cho sức khỏe của chúng ta.
Ngày An toàn thực phẩm thế giới được xem như một cách quan trọng để:

• Nâng cao nhận thức về những vấn đề An toàn thực phẩm cho mọi người

• Chỉ ra cách phòng ngừa bệnh tật thông qua An toàn thực phẩm

• Thảo luận các phương pháp tiếp cận hiệu quả để cải thiện An toàn thực phẩm giữa các ngành

• Đưa ra những giải pháp và cách thức tăng cường An toàn thực phẩm.

Minh Khương