Thông báo: Từ ngày 15/10 áp dụng Hóa đơn điện tử thay cho Hóa đơn giấy tại Bệnh viện Bãi Cháy

  • 2020/10/14 17:36

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc triển khai Hóa đơn điện tử trên phạm vi cả nước và các văn bản pháp quy hiện hành của Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử. Ngày 14/10, Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thông báo số 1257/TB-BVBC về việc áp dụng Hóa đơn điện tử thay cho Hóa đơn giấy bắt đầu từ ngày 15/10 đối với các dịch vụ khám chữa bệnh cho khách hàng.

Theo đó, những tiện ích của Hóa đơn điện tử so với Hóa đơn giấy truyền thống dành cho khách hàng như sau:

Giao dịch thanh toán thuận lợi, nhanh chóng: Người bệnh có thể lấy hóa đơn tài chính đúng ngày phát sinh nghiệp vụ, kể cả sau ngày phát sinh nghiệp vụ thanh toán với Bệnh viện;

Giảm áp lực quản lý hóa đơn; Thuận tiện cho việc tra cứu, truy lục hóa đơn; Tránh được các rủi ro thất lạc, hư hỏng hóa đơn;

Thuận lợi cho các bên thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho người bệnh trong việc đối soát dữ liệu, chi phí, hạch toán kế toán, kê khai và nộp thuế; Giảm thời gian chờ đợi, xác thực chi phí KCB cho khách hàng; Thuận lợi cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, kê khai, nộp thuế; 

Tiết kiệm chi phí in, lưu trữ, bảo quán gửi và tìm kiếm hóa đơn; Góp phần bảo vệ môi trường.

Khi áp dụng Hóa đơn điện tử, sau khi thanh toán tiền khám chữa bệnh Quý khách sẽ nhận bản in đen trắng Hóa đơn điện tử và truy cập vào trang web: http://benhvienbaichay.vnpt-invoice.com.vn thay cho nhận Hóa đơn giấy (màu đỏ) như hiện nay.

Bệnh viện Bãi Cháy trân trọng thông báo cho quý khách hàng được biết.