Bệnh viện Bãi Cháy phê duyệt kết quả kỳ thi hợp đồng lao động năm 2023

  • 2023/09/15 00:49

Bệnh viện Bãi Cháy phê duyệt kết quả kỳ thi hợp đồng lao động năm 2023 với 44 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo kế hoạch tuyển dụng ( có danh sách kèm theo)