Bệnh viện Bãi Cháy: Thông báo kết quả thi tuyển Hợp đồng lao động năm 2022

  • 2022/05/17 07:57

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 547/TB-BVBC thông báo Kết quả thi tuyển Hợp đồng Lao động năm 2022.