Thông báo 1846 mời báo giá vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện năm 2023

  • 2023/12/05 09:07

Thông báo 1846 mời báo giá vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện năm 2023