post title

Thông báo số 810 về nhu cầu mua máy cất nước 2 lần

  • 2024/05/29 08:28

Thông báo số 810/BVBC-VTTBYT về nhu cầu mua máy cất nước 2 lần

Xem tiếp
post title

Thông báo 859 về nhu cầu sửa chữa xây dựng đột xuất phục vụ hoạt động chuyên môn

  • 2024/05/28 09:34

Thông báo 859 về nhu cầu sửa chữa xây dựng đột xuất phục vụ hoạt động chuyên môn

Xem tiếp
post title

Thông báo 488 nhu cầu thuê 01 xe 29 chỗ trong 10 ngày cho đoàn khám sức khỏe

  • 2024/04/02 02:33

Thông báo 488 nhu cầu thuê 01 xe 29 chỗ trong 10 ngày cho đoàn khám sức khỏe

Xem tiếp
post title

Thông báo 828 yêu cầu báo giá vật tư tiêu hao, hóa chất sử dụng cho xét nghiệm miễn dịch, sinh hóa 6 tháng cuối năm 2024

  • 2024/05/23 01:37

Thông báo 828 yêu cầu báo giá vật tư tiêu hao, hóa chất sử dụng cho xét nghiệm miễn dịch, sinh hóa 6 tháng cuối năm 2024

Xem tiếp
post title

Thông báo 794 về nhu cầu mời báo giá thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe phục vụ khám chữa bệnh tại Nhà thuốc BVBC quý II năm 2024

  • 2024/05/22 03:15

Thông báo 794/TB-BVBC về nhu cầu mời báo giá thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe phục vụ khám chữa bệnh tại Nhà thuốc BVBC quý II năm 2024

Xem tiếp
post title

Thông báo 793 về nhu cầu mời báo giá thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe phục vụ khám chữa bệnh tại Nhà thuốc BVBC quý II năm 2024

  • 2024/05/22 03:11

Thông báo 793/TB-BVBC về nhu cầu mời báo giá thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe phục vụ khám chữa bệnh tại Nhà thuốc BVBC quý II năm 2024

Xem tiếp
post title

Thông báo 791 về nhu cầu mời báo giá thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe phục vụ khám chữa bệnh tại Nhà thuốc BVBC quý II năm 2024

  • 2024/05/22 03:07

Thông báo 791/TB-BVBC về nhu cầu mời báo giá thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe phục vụ khám chữa bệnh tại Nhà thuốc BVBC quý II năm 2024

Xem tiếp
post title

Thông báo số 738 về nhu cầu bảo dưỡng máy chụp Xquang

  • 2024/05/09 08:22

Thông báo số 738/BVBC-VTTBYT về nhu cầu bảo dưỡng máy chụp Xquang

Xem tiếp
post title

Thông báo số 737 về nhu cầu bảo dưỡng Kính hiển vi

  • 2024/05/09 02:15

Thông báo số 737/BVBC-VTTBYT về nhu cầu bảo dưỡng Kính hiển vi

Xem tiếp
post title

Thông báo 742 nhu cầu mua sắm giá để hồ sơ, thuốc, vật tư các Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, Dược, TBYT

  • 2024/05/10 02:15

Thông báo 742 nhu cầu mua sắm giá để hồ sơ, thuốc, vật tư các Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, Dược, TBYT

Xem tiếp