Thông báo số 850 về nhu cầu mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất duy trì công tác thường quy 6 tháng cuối năm của bệnh viện Bãi Cháy

  • 2024/05/29 08:38