post title

Thông báo số 905/TB-BVBC về nhu cầu mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm

  • 2022/08/10 12:44

Thông báo số 905/TB-BVBC về nhu cầu mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn

Xem tiếp
post title

Thông báo số 783/BVBC về lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá

  • 2022/07/15 07:40

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thông báo số 783/BVBC ngày 14 tháng 7 năm 2022 về lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá.

Xem tiếp
post title

Nhu cầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất thông dụng của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2022 (Đợt 3)

  • 2022/07/11 10:09

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 766/TB-BVBC ngày 11 tháng 7 năm 2022 về nhu cầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất thông dụng của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2022 (Đợt 3)

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo nhu cầu mua sắm vật tư y tế

  • 2022/06/02 08:04

Bệnh viện Bãi Cháy có nhu cầu mua sắm các hóa chất xét nghiệm sinh hóa phục vụ công tác chuyên môn. Các tổ chức, cá nhân quan tâm có khả năng cung thì cung cấp thông tin và báo giá hàng hóa cho bệnh viện.

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo nhu cầu mua sắm thiết bị Công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn năm 2022

  • 2022/05/04 08:55

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo nhu cầu mua sắm thiết bị Công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn năm 2022

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm vật tư, hóa chất phục vụ phòng chống dịch Covid-19 năm 2022 (đợt I)

  • 2022/01/21 02:22

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 112/TB-BVBC về thông báo nhu cầu mua sắm vật tư, hóa chất phục vụ phòng chống dịch Covid-19 năm 2022 (đợt I).

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm hóa chất xét nghiệm sinh hóa

  • 2022/01/12 07:12

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành Thông báo số 65/TB-BVBC về nhu cầu mua sắm hóa chất xét nghiệm sinh hóa.

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm các thuốc thuộc danh mục ĐTTT cấp QG và Danh mục áp dụng hình thức đàm phán giá tại Thông tư số 15/2020/TT-BYT

  • 2021/12/20 02:48

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 1505/TB-BVBC về nhu cầu mua sắm các thuốc thuộc danh mục ĐTTT cấp QG và Danh mục áp dụng hình thức đàm phán giá tại Thông tư số 15/2020/TT-BYT

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm vật tư y tế của Bệnh viện Bãi Cháy

  • 2021/12/07 09:02

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 1462/TB-BVBC ngày 6/12/2021 về nhu cầu mua sắm vật tư y tế của Bệnh viện Bãi Cháy.

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm vật tư y tế của Bệnh viện Bãi Cháy

  • 2021/11/30 07:31

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 1422/TB-BVBC ngày 30 tháng 11 năm 2021 về việc thông báo nhu cầu mua sắm vật tư y tế của Bệnh viện Bãi Cháy.

Xem tiếp