Dấu ấn Đoàn Thanh niên Bệnh viện Bãi Cháy năm 2022

  • 2023/01/16 03:43

Kiểm tra công tác khám, chữa bệnh và QLCL tại Bệnh viện Bãi Cháy

  • 2023/01/13 01:02

Đại hội điểm công đoàn bệnh viện Bãi Cháy nhiệm kỳ 2023 - 2028

  • 2023/01/11 10:30

Công đoàn bệnh viện bãi cháy Dấu ấn một nhiệm kỳ

  • 2023/01/09 09:07

Bệnh viện Bãi Cháy tổ chức thành công Hội nghị cán bộ VCNLĐ năm 2023

  • 2022/12/29 03:22

Hướng đi mới trong điều trị u tuyến giáp

  • 2022/12/28 09:03

Hiệu quả ứng dụng kỹ thuật tán sỏi đường mật qua da tại bệnh viện Bãi Cháy

  • 2022/12/26 09:36

Năm 2022, Bv Bãi Cháy vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

  • 2022/12/26 03:45

Ngành y tế Quảng Ninh đảm bảo năng lực khám và điều trị bệnh nhân

  • 2022/12/08 04:14

Bệnh viện Bãi Cháy hỗ trợ đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho Y tế tuyến dưới

  • 2022/11/24 15:08