post title

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận phẫu thuật

  • 2021/03/17 17:44

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận phẫu thuật

Xem tiếp
post title

Thủ tục cấp lại giấy ra viện

  • 2021/03/17 17:43

Thủ tục cấp lại giấy ra viện

Xem tiếp
post title

Thủ tục cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép giấy chứng sinh

  • 2021/03/17 17:42

Thủ tục cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép giấy chứng sinh

Xem tiếp
post title

Thủ tục cấp giấy chứng nhận thông tin khám bệnh, chữa bệnh

  • 2021/03/17 17:41

Thủ tục cấp giấy chứng nhận thông tin khám bệnh, chữa bệnh

Xem tiếp
post title

Thủ tục cấp giấy chứng nhận thương tích

  • 2021/03/17 17:40

Thủ tục cấp giấy chứng nhận thương tích

Xem tiếp
post title

Thủ tục cấp bản sao kết quả lâm sàng, cận lâm sàng trong hồ sơ bệnh án

  • 2021/03/17 17:38

Thủ tục cấp bản sao kết quả lâm sàng, cận lâm sàng trong hồ sơ bệnh án

Xem tiếp
post title

Thủ tục cấp bản tóm tắt hồ sơ bệnh án

  • 2021/03/17 17:37

Thủ tục cấp bản tóm tắt hồ sơ bệnh án

Xem tiếp
post title

Thủ tục cấp bản sao hồ sơ bệnh án

  • 2021/03/17 17:36

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thủ tục cấp bản sao hồ sơ bệnh án

Xem tiếp
post title

Quyết định số 1736/QĐ-BVBC về việc ban hành Bộ tài liệu chuẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gặp tại Bệnh viện Bãi Cháy

  • 2021/01/27 13:45

Quyết định số 1736/QĐ-BVBC về việc ban hành Bộ tài liệu chuẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gặp tại Bệnh viện Bãi Cháy

Xem tiếp
post title

Quyết định số 525/QĐ-BVBC về việc ban hành sửa đổi, bổ sung "Bộ tài liệu Quy trình kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh" tại Bệnh viện Bãi Cháy

  • 2021/01/27 12:52

Quyết định số 525/QĐ-BVBC về việc ban hành sửa đổi, bổ sung "Bộ tài liệu Quy trình kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh" tại Bệnh viện Bãi Cháy

Xem tiếp