post title

Thông báo yêu cầu báo giá để thực hiện mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2023 (lần 3)

  • 2023/08/31 01:36

Thông báo yêu cầu báo giá để thực hiện mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2023 (lần 3).

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu thay thế bộ kim hút hóa chất cho máy hấp tiệt trùng

  • 2023/08/31 01:11

Thông báo nhu cầu thay thế bộ kim hút hóa chất cho máy hấp tiệt trùng

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu bảo trì định kỳ máy định danh vi khuẩn và máy cấy máu

  • 2023/05/17 00:56

Thông báo nhu cầu bảo trì định kỳ máy định danh vi khuẩn và máy cấy máu.

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu bảo trì máy chạy thận nhân tạo Dialog+/B.Braun

  • 2023/05/16 08:18

Thông báo nhu cầu bảo trì máy chạy thận nhân tạo Dialog+/B.Braun

Xem tiếp
post title

Về việc ban hành sửa đổi, bổ sung 11 thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Bãi Cháy

  • 2023/01/10 03:41

Về việc ban hành sửa đổi, bổ sung 11 thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Bãi Cháy

Xem tiếp
post title

Quyết định ban hành sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Bãi Cháy

  • 2021/03/17 17:50

Quyết định ban hành sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Bãi Cháy

Xem tiếp
post title

Thủ tục giải đáp thắc mắc của người bệnh, đại diện gia đình người bệnh

  • 2021/03/17 17:48

Thủ tục giải đáp thắc mắc của người bệnh, đại diện gia đình người bệnh

Xem tiếp
post title

Thủ tục cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép giấy chứng sinh

  • 2021/03/17 17:47

Thủ tục cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép giấy chứng sinh

Xem tiếp
post title

Thủ tục khám sức khỏe định kỳ

  • 2021/03/17 17:45

Thủ tục khám sức khỏe định kỳ

Xem tiếp
post title

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận phẫu thuật

  • 2021/03/17 17:44

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận phẫu thuật

Xem tiếp