Lịch Trực, vận chuyển cấp cứu từ ngày 12/8 đến ngày 18/8

  • 2019/05/20 09:04

Ngày trực

Trực lãnh đạo/
Số điện thoại

Trực cấp cứu, vận chuyển cấp cứu

Số điện thoại khoa Cấp cứu:

0203.3846.566
0915.289.866

Vị trí trực, họ tên người trực

Điện thoại

12/8/2019

Giang Quốc Duy

* Trưởng phiên trực:

 

 

 

0912504436

BS:

Phạm Công Đức

0915.102.121

 

 

* Cấp cứu Nội:

 

 

 

 

BS1:

Phạm Công Đức

0915.102.121

 

 

BS2:

Nguyễn Thị Thu Hường

0382.532.353

 

 

* Cấp cứu Ngoại:

 

 

 

 

BS1:

Dương Xuân Hiệp

0974.500.410

 

 

BS2:

Đỗ Văn Cường

0927.246878

 

 

BS3:

Nguyễn Văn Quyết

0971.519.869

 

 

* Điều cưỡng cấp cứu:

 

 

 

 

ĐD1:

Trần Thị Huyền

0978359799

 

 

ĐD2:

Phạm Thị Thương

0343811889

 

 

ĐD3:

Hoàng Hải Yến

0356798326

 

 

* Vận chuyển cấp cứu:

 

 

 

 

BS:

Nguyễn Thị Thu Hường

0382.532.353

 

 

ĐD:

Phạm Thị Thương

0343811889

 

 

Lái xe:

Nguyễn Văn Thi

0904445998

13/8

Đỗ Văn Thịnh

* Trưởng phiên trực:

 

 

 

0983734816

BS:

Nguyễn Tường Vân

0988127588

 

 

* Cấp cứu Nội:

 

 

 

 

BS1:

Nguyễn Tường Vân

0988127588

 

 

BS2:

Vũ Thị Mai Trang

0392.066.782

 

 

* Cấp cứu Ngoại:

 

 

 

 

BS1:

Nguyễn Văn Dũng

0912.543.271

 

 

BS2:

Phạm Tuấn Khánh

0936.982.636

 

 

BS3:

Giang Lộc Anh

0979.907.768

 

 

BS4:

Trần Tuấn Anh

0973.187.984

 

 

* Điều cưỡng cấp cứu:

 

 

 

 

ĐD1:

Vũ Văn Ngỗi

0973749142

 

 

ĐD2:

Đoàn Thị Lý

0988002283

 

 

ĐD3:

Vũ Thị Thanh Thuỷ

0975434621

 

 

* Vận chuyển cấp cứu:

 

 

 

 

BS:

Vũ Thị Mai Trang

0392.066.782

 

 

ĐD:

Đoàn Thị Lý

0988002283

 

 

Lái xe:

Phạm Văn Hoàng

0912029667

14/8

Lê Ngọc Dũng

* Trưởng phiên trực:

 

 

 

0983358467

BS:

Trần Văn Quý

0974.765.657

 

 

* Cấp cứu Nội:

 

 

 

 

BS1:

Trần Văn Quý

0974.765.657

 

 

BS2:

Trần Đức Cảnh

0348.006.069

 

 

* Cấp cứu Ngoại:

 

 

 

 

BS1:

Hà Duy Nam

0984.969.163.

 

 

BS2:

Chu Mạnh Tường

0986.466.587

 

 

BS3:

Khúc Văn Trung

0988.002.602

 

 

BS4:

Hoàng Xuân Thưởng

0349.802.081

 

 

* Điều cưỡng cấp cứu:

 

 

 

 

ĐD1:

Tô Xuân Trọng

0983678840

 

 

ĐD2:

Nguyễn Thị Thanh Huyền

0975019673

 

 

ĐD3:

Vũ Thị Hòa

0356798326

 

 

* Vận chuyển cấp cứu:

 

 

 

 

BS:

Trần Đức Cảnh

0348.006.069

 

 

ĐD:

Nguyễn Thị Thanh Huyền

0975019673

 

 

Lái xe:

Ngô Xuân Hải

0912131181

15/8

Giang Quốc Duy

* Trưởng phiên trực:

 

 

 

0912504436

BS:

Đào Hồng Ngự

0978.581.485

 

 

* Cấp cứu Nội:

 

 

 

 

BS1:

Đào Hồng Ngự

0978.581.485

 

 

BS2:

Phạm Quang Minh

0966.333.393

 

 

* Cấp cứu Ngoại:

 

 

 

 

BS1:

Dương Mạnh Hùng

0974.363.390

 

 

BS2:

Mai Thanh Hải

0983.339.898

 

 

BS3:

Trần Lý Bách

0347.626.226

 

 

BS4:

Vũ Việt Thanh

0981.249.088

 

 

* Điều cưỡng cấp cứu:

 

 

 

 

ĐD1:

Vũ Đình Linh

0368813113

 

 

ĐD2:

Nguyễn Thị Thu Hương

0936648044

 

 

ĐD3:

Lê Thị Hoa

0973785164

 

 

* Vận chuyển cấp cứu:

 

 

 

 

BS:

Phạm Quang Minh

0966.333.393

 

 

ĐD:

Nguyễn Thị Thu Hương

0936648044

 

 

Lái xe:

Nguyễn Văn Thi

0904445998

16/8

Đỗ Văn Thịnh

* Trưởng phiên trực:

 

 

 

0983734816

BS:

Phan Minh Hải

0973.486.179

 

 

* Cấp cứu Nội:

 

 

 

 

BS1:

Phan Minh Hải

0973.486.179

 

 

BS2:

Bùi Đức Quảng

0377.861.566

 

 

* Cấp cứu Ngoại:

 

 

 

 

BS1:

Nguyễn Thái Bình

0988.646.828

 

 

BS2:

Nguyễn Mạnh Hùng

0997.333.666

 

 

BS3:

Nguyễn Văn Trưởng

0869.653.583

 

 

BS4:

Nguyễn Văn Thạch

0981.249.088

 

 

* Điều cưỡng cấp cứu:

 

 

 

 

ĐD1:

Phạm Văn Nam

0983813800

 

 

ĐD2:

Đinh Thị Huyền Trang

0972707492

 

 

ĐD3:

Hồ Thị Thủy

0356798326

 

 

* Vận chuyển cấp cứu:

 

 

 

 

BS:

Bùi Đức Quảng

0377.861.566

 

 

ĐD:

Đinh Thị Huyền Trang

0972707492

 

 

Lái xe:

Phạm Văn Hoàng

0912029667

17/8

Lê Ngọc Dũng

* Trưởng phiên trực:

 

 

 

0983358467

BS:

Bạch Vân Đông

0963.251.298

 

 

* Cấp cứu Nội:

 

 

 

 

- Kíp ban ngày:

 

 

 

 

BS1:

Bạch Vân Đông

0963.251.298

 

 

BS2:

Hoàng Văn Huân

0962.447.448

 

 

- Kíp ban đêm:

 

 

 

 

BS1:

Nguyễn Đồng Nhật

0912.305.187

 

 

BS1:

Bế Thị Hoài Thương

0962.447.448

 

 

* Cấp cứu Ngoại:

 

 

 

 

BS1:

Chu Mạnh Tường

0986.466.587

 

 

BS2:

Dương Mạnh Hùng

0974.363.390

 

 

BS4:

Nguyễn Hữu Ứng

0377.618.009

 

 

BS2:

Nguyễn Văn Thành

0842.250.891

 

 

* Điều cưỡng cấp cứu:

 

 

 

 

- Kíp ban ngày:

 

 

 

 

ĐD1:

Nguyễn Thị Lan Anh

0902178614

 

 

ĐD2:

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

0385872382

 

 

ĐD3:

Lê Quốc Đạt

0367205217

 

 

- Kíp ban đêm:

 

 

 

 

ĐD1:

Nguyễn Tiến Thức

0987859646

 

 

ĐD2:

Trần Thị Thu Thảo

0392962890

 

 

ĐD3:

Bùi Thị Tâm

0387546794

 

 

* Vận chuyển cấp cứu ngày:

 

 

 

 

BS:

Hoàng Văn Huân

0962.447.448

 

 

ĐD1:

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

0385872382

 

 

Lái xe:

Ngô Xuân Hải

0912131181

 

 

* Vận chuyển cấp cứu đêm:

 

 

 

 

BS:

Bế Thị Hoài Thương

0966.506.906

 

 

ĐD1:

Trần Thị Thu Thảo

0392962890

 

 

Lái xe:

Ngô Xuân Hải

0912131181

18/8

Giang Quốc Duy

* Trưởng phiên trực:

 

 

 

0912504436

BS:

Giáp Hùng Mạnh

0915.202.808

 

 

* Cấp cứu Nội:

 

 

 

 

- Kíp ban ngày:

 

 

 

 

BS1:

Giáp Hùng Mạnh

0915.202.808

 

 

BS2:

Trần Đức Cảnh

0966.506.906

 

 

- Kíp ban đêm:

 

 

 

 

BS1:

Phạm Công Đức

0915.202.808

 

 

BS2:

Lưu Thị Quỳnh Nga

0962.447.448

 

 

* Cấp cứu Ngoại:

 

 

 

 

BS1:

Hoàng Văn Quyết

0912.543.271

 

 

BS2:

Hoàng Minh Tuân

0914.073.833

 

 

BS3:

Nguyễn Văn Chải

0377.618.009

 

 

BS4:

Nguyễn Văn Thành

0374.877.729

 

 

* Điều cưỡng cấp cứu:

 

 

 

 

- Kíp ban ngày:

 

 

 

 

ĐD1:

Trần Hữu Phúc

0972738994

 

 

ĐD2:

Nguyễn Thị Hoa

0989103794

 

 

ĐD3:

Bùi Thị Huệ

0936922877

 

 

- Kíp ban đêm:

 

 

 

 

ĐD1:

Trần Văn Tới

0976806158

 

 

ĐD2:

Nguyễn Thị Sen

0986913992

 

 

ĐD3:

Vũ Minh Khôi

0919717193

 

 

* Vận chuyển cấp cứu ngày:

 

 

 

 

BS:

Trần Đức Cảnh

0966.506.906

 

 

ĐD1:

Nguyễn Thị Hoa

0989103794

 

 

Lái xe:

Nguyễn Văn Thi

0904445998

 

 

* Vận chuyển cấp cứu đêm:

 

 

 

 

BS:

Lưu Thị Quỳnh Nga

0962.447.448

 

 

ĐD1:

Nguyễn Thị Sen

0986913992

 

 

Lái xe:

Nguyễn Văn Thi

0904445998