post title

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo Kết quả thẩm định hồ sơ dự tuyển hợp đồng lao động năm 2020

  • 2020/10/09 09:02

Ngày 8/10, Bệnh viện Bãi Cháy ra Thông báo số 1229/TB-BVBC về Kết quả thẩm định hồ sơ dự tuyển Hợp đồng lao động năm 2020.

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2020

  • 2020/08/24 16:47

Ngày 24/8/2020, Bệnh viện Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) ban hành Thông báo số 984/TB-BVBC về nhu cầu tuyển dụng nhân lực Hợp đồng lao động năm 2020 cho 12 vị trí việc làm.

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo Điểm thi tuyển HĐLĐ năm 2019

  • 2019/11/18 10:23

Hội đồng tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2019 -Bệnh viện Bãi Cháy thông báo kết quả điểm thi Kỳ thi tuyển hợp đồng lao động vào làm việc tại Bệnh viện năm 2019

Xem tiếp
post title

Đính chính Lịch thi phỏng vấn - Kỳ thi tuyển dụng HĐLĐ Bệnh viện Bãi Cháy năm 2019

  • 2019/11/12 02:16

Đính chính Lịch thi phỏng vấn - Kỳ thi tuyển dụng HĐLĐ Bệnh viện Bãi Cháy năm 2019

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy công bố kết quả thẩm định hồ sơ tuyển dụng HĐLĐ năm 2019

  • 2019/10/09 09:11

Căn cứ vào Thông báo số 778/TB-BVBC ngày 23/8/2019 về Tuyển dụng HĐLĐ năm 2019, Bệnh viện Bãi Cháy công bố Kết quả thẩm định hồ sơ dự tuyển

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

  • 2019/08/23 10:56

Ngày 23/8, Bệnh viện Bãi Cháy ban hành Thông báo số 778/TB-BVBC về nhu cầu tuyển dụng nhân lực Hợp đồng lao động cho 16 vị trí việc làm

Xem tiếp