post title

Thông báo 1846 mời báo giá vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện năm 2023

  • 2023/12/05 09:07

Thông báo 1846 mời báo giá vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện năm 2023

Xem tiếp
post title

Thông báo 1845 về nhu cầu thay thế thiết bị PCCC và CNCH

  • 2023/12/05 09:03

Thông báo 1845 về nhu cầu thay thế thiết bị PCCC và CNCH

Xem tiếp
post title

Thông báo 1817 về nhu cầu sửa chữa khu vực tập kết rác thải sinh hoạt và khu lưu giữ chất thải lây nhiễm.

  • 2023/12/05 09:00

Thông báo 1817 về nhu cầu sửa chữa khu vực tập kết rác thải sinh hoạt và khu lưu giữ chất thải lây nhiễm.

Xem tiếp
post title

Thông báo 1841 báo giá khớp gối nhân tạo phục vụ công tác chuyên môn năm 2024

  • 2023/12/05 08:56

Thông báo 1841 báo giá khớp gối nhân tạo phục vụ công tác chuyên môn năm 2024.

Xem tiếp
post title

Thông báo 1848 về nhu cầu kiểm định bức xạ cho máy X quang và kiểm xạ cho phòng máy X quang năm 2024

  • 2023/12/05 08:41

Thông báo 1848/BVBC-VTTBYT về nhu cầu kiểm định bức xạ cho máy X quang và kiểm xạ cho phòng máy X quang năm 2024

Xem tiếp
post title

Thông báo 1803 mua pin hệ thống lưu trữ San

  • 2023/12/04 09:08

Thông báo 1803 mua pin hệ thống lưu trữ San

Xem tiếp
post title

Thông báo số 1837 yêu cầu báo giá Vật tư phục vụ chuyên khoa tiêu hóa của Bệnh viện Bãi Cháy

  • 2023/12/04 08:20

Thông báo số 1837 yêu cầu báo giá Vật tư phục vụ chuyên khoa tiêu hóa của Bệnh viện Bãi Cháy

Xem tiếp
post title

Thông báo 1835 về nhu cầu mua sắm sổ khám bệnh phụ vụ người bệnh khám chữa bệnh yêu cầu

  • 2023/12/04 08:19

Thông báo 1835/BVBC-HCQT về nhu cầu mua sắm sổ khám bệnh phụ vụ người bệnh khám chữa bệnh yêu cầu

Xem tiếp
post title

Thông báo số 1834 thông báo nhu cầu kiểm định thang máy khu nhà D

  • 2023/12/04 07:41

Thông báo số 1834 thông báo nhu cầu kiểm định thang máy khu nhà D

Xem tiếp
post title

Thông báo số 1833 nhu cầu cải tạo hệ thống tủ cấp nguồn điện tổng cho các máy hấp dụng cụ

  • 2023/12/04 07:38

Thông báo số 1833 nhu cầu cải tạo hệ thống tủ cấp nguồn điện tổng cho các máy hấp dụng cụ

Xem tiếp