post title

V/v Mua giấy in nhiệt

  • 2024/03/22 02:29

V/v Mua giấy in nhiệt

Xem tiếp
post title

Thông báo số 938 nhu cầu thẩm định giá tài sản

  • 2024/06/10 03:48

Thông báo số 938/BVBC-VTTBYT nhu cầu thẩm định giá tài sản

Xem tiếp
post title

Thông báo số 850 về nhu cầu mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất duy trì công tác thường quy 6 tháng cuối năm của bệnh viện Bãi Cháy

  • 2024/05/29 08:38

Thông báo số 850/BVBC-KD về nhu cầu mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất duy trì công tác thường quy 6 tháng cuối năm của bệnh viện Bãi Cháy

Xem tiếp
post title

Thông báo 790 về nhu cầu mời báo giá thiết bị y tế (keo chống dịch sau phẫu thuật 5ml) phục vụ khám chữa bệnh tại Nhà thuốc BVBC quý II năm 2024

  • 2024/05/22 03:03

Thông báo 790/TB-BVBC về nhu cầu mời báo giá thiết bị y tế (keo chống dịch sau phẫu thuật 5ml) phục vụ khám chữa bệnh tại Nhà thuốc BVBC quý II năm 2024

Xem tiếp
post title

Thông báo 789 về nhu cầu mời báo giá thiết bị y tế (keo chống dịch sau phẫu thuật 2,5ml) phục vụ khám chữa bệnh tại Nhà thuốc BVBC quý II năm 2024

  • 2024/05/22 02:58

Thông báo 789/TB-BVBC về nhu cầu mời báo giá thiết bị y tế (keo chống dịch sau phẫu thuật) phục vụ khám chữa bệnh tại Nhà thuốc BVBC quý II năm 2024

Xem tiếp
post title

Thông báo 767 về nhu cầu mời báo giá thiết bị y tế (băng gạc, dung dịch chống loét) phục vụ khám chữa bệnh tại Nhà thuốc BVBC quý II năm 2024

  • 2024/05/22 02:53

Thông báo 767/TB-BVBC về nhu cầu mời báo giá thiết bị y tế (băng gạc, dung dịch chống loét) phục vụ khám chữa bệnh tại Nhà thuốc BVBC quý II năm 2024

Xem tiếp
post title

Thông báo 766 về nhu cầu mời báo giá thiết bị y tế (bơm truyền dịch) phục vụ khám chữa bệnh tại Nhà thuốc BVBC quý II năm 2024

  • 2024/05/22 02:47

Thông báo 766/TB-BVBC về nhu cầu mời báo giá thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh tại Nhà thuốc BVBC quý II năm 2024

Xem tiếp
post title

Thông báo số 799 về nhu cầu thay thế gioăng cửa cho máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao PROHS

  • 2024/05/22 02:40

Thông báo số 799/BVBC- VTTBYT về nhu cầu thay thế gioăng cửa cho máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao PROHS

Xem tiếp
post title

Thông báo số 739 về nhu cầu sửa chữa máy thở Vsmart

  • 2024/05/15 08:29

Thông báo số 739/BVBC-VTTBYTvề nhu cầu sửa chữa máy thở Vsmart

Xem tiếp
post title

Thông báo số 759 về nhu cầu báo giá các thiết bị từ nguồn kinh phí Đề án tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị để nâng cao năng lực cơ sở y tế Quảng Ninh năm 2024

  • 2024/05/13 09:39

Thông báo số 759/TB-BVBC về nhu cầu báo giá các thiết bị từ nguồn kinh phí Đề án tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị để nâng cao năng lực cơ sở y tế Quảng Ninh năm 2024

Xem tiếp