post title

Thông báo số 728 về nhu cầu sửa chữa máy theo dõi bệnh nhân Nihon koden

  • 2024/05/08 02:20

Thông báo số 728/BVBC-VTTBYT về nhu cầu sửa chữa máy theo dõi bệnh nhân Nihon koden

Xem tiếp
post title

Thông báo số 718 nhu cầu mua sắm khớp háng nhân tạo

  • 2024/05/07 03:27

Thông báo số 718/BVBC-VTTBYT nhu cầu mua sắm khớp háng nhân tạo

Xem tiếp
post title

Thông báo số 721 nhu cầu lắp đường ống cấp nước RO và phụ kiện cho máy thận nhân tạo

  • 2024/05/07 03:15

Thông báo số 721/BVBC - VTTBYT nhu cầu lắp đường ống cấp nước RO và phụ kiện cho máy thận nhân tạo

Xem tiếp
post title

Thông báo 699 về nhu cầu mời báo giá Mỹ phẩm phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Nhà thuốc Bệnh viện Bãi Cháy trong quý II năm 2024

  • 2024/05/04 06:30

Thông báo 699/TB-BVBC về nhu cầu mời báo giá Mỹ phẩm phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Nhà thuốc Bệnh viện Bãi Cháy trong quý II năm 2024

Xem tiếp
post title

Thông báo 695 về nhu cầu mời báo giá Mỹ phẩm phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Nhà thuốc Bệnh viện Bãi Cháy trong quý II năm 2024

  • 2024/05/04 06:25

Thông báo 695/TB-BVBC về nhu cầu mời báo giá Mỹ phẩm phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Nhà thuốc Bệnh viện Bãi Cháy trong quý II năm 2024

Xem tiếp
post title

Thông báo số 698 về nhu cầu báo giá Mỹ phẩm phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Nhà thuốc Bệnh viện Bãi Cháy trong quý II năm 2024

  • 2024/05/04 03:24

Thông báo số 698/TB-BVBC về nhu cầu báo giá Mỹ phẩm phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Nhà thuốc Bệnh viện Bãi Cháy trong quý II năm 2024

Xem tiếp
post title

Thông báo 611 nhu cầu mua sắm bổ sung vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm năm 2024

  • 2024/04/19 02:07

Thông báo 611 nhu cầu mua sắm bổ sung vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm năm 2024

Xem tiếp
post title

Thông báo 594 mua máy lọc máu liên tục

  • 2024/04/15 09:39

Thông báo 594 mua máy lọc máu liên tục

Xem tiếp
post title

Thông báo 595 yêu cầu báo giá máy thở

  • 2024/04/15 09:35

Thông báo 595 yêu cầu báo giá máy thở

Xem tiếp
post title

Thông báo số 579 về nhu cầu mua sắm lưới cố định đầu, cổ, vai dùng trong xạ trị

  • 2024/04/15 01:53

Thông báo số 579/BVBC - VTTBYT về nhu cầu mua sắm lưới cố định đầu, cổ, vai dùng trong xạ trị

Xem tiếp