Thông báo yêu cầu báo giá để thực hiện mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2023 (lần 3)

  • 2023/08/31 01:36

Thông báo yêu cầu báo giá để thực hiện mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2023 (lần 3).

file đính kèm: Thông báo 1245