Thủ tục giải đáp thắc mắc của người bệnh, đại diện gia đình người bệnh

  • 2021/03/17 17:48

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành Thủ tục giải đáp thắc mắc của người bệnh, đại diện gia đình người bệnh.

Nội dung chi tiết tại file đính kèm: Thủ tục giải đáp thắc mắc