Thủ tục cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép giấy chứng sinh

  • 2021/03/17 17:47

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành Thủ tục cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép giấy chứng sinh.

Nội dung chi tiết tại file đính kèm: Thủ tục cấp lại giấy chứng sinh